A Weboldal használatának általános feltételei

A Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft.(székhely: 9400 Sopron, Győri u. 48., adószám: 11941114-2-08; Cégjegyzékszám: 08 09 008566, nyilvántartja a Győr-Moson-Sopron Megyei Törvényszék Cégbírósága) (továbbiakban: „Bástya“) elkötelezett a weboldalt használók bizalmának megtartása iránt. A weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek.

Alapvető rendelkezések

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre és e Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A jelen Szabályzat 2017.01. 02. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.

 

3. Felhasználók a weboldalak használatával automatikusan elfogadják, hogy rájuk a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes.

 

4. Felhasználó, amennyiben belép a Bástya által üzemeltetett „bastyabutor.hu” weboldalra, akkor is, ha nem regisztrált felhasználó és nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az online katalógus tartalmának megtekintésére.

 

Adatvédelem

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldalon megosztott minden személyes adatra vagy anyagra kiterjed.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

1.       A Bástya által szolgáltatott tartalom. A weboldalon a Bástya által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Bástya, illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

2.   A Felhasználó jogosult a weboldal tartalmából készült kivonatokat magáncélra (azaz nem kereskedelmi felhasználás céljából) sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja és tekintetbe veszi a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, köztük az egyes tartalmakhoz kapcsolódóan feltüntetett szerzői jogokra vonatkozó nyilatkozatot.

 

Felelősség

1.      A Bástya mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon található anyagok pontosságát és elkerülje a zavarokat. A Bástya ennek ellenére nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért. A Felhasználó vállalja, hogy a weboldalon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.

2.      A weboldal a Bástya weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Bástyának nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalainak tartalma felett és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért.

3.      Amennyiben a Felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást létrehozni a Bástya ezt nem kifogásolja feltéve, hogy a Felhasználó a jelen weboldal pontos nyitóoldali URL-jét adja meg (pl. mely linkek használata nem megengedett) és semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy a Bástya támogatná vagy hozzá kapcsolódna. A „framing“ vagy hasonló megoldások alkalmazása tilos, és a Felhasználó köteles gondoskodni róla, hogy a weboldalra mutató hivatkozás új böngészői ablakban nyíljon meg.

 

Kapcsolat

A jelen weboldal üzemeltetője Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén:

(a.) e-mail formájában:   

(b.) telefonon +(36) 99 324-515 vagy

(c.) postai úton 9400 Sopron, Győri u. 48.

 

Változások

A Bástya a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt.

Köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat! Reméljük, hogy elnyeri tetszését a weboldalunk tartalma.